Wethouder Ebbenlaan 131, 5701 AH Helmond

Over Praktijk van Veelen

Praktijk van Veelen
Een kleinschalige praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie en orthopedagogiek gericht op onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders.

Hier kunt u terecht voor:
  • Emotionele problemen
  • Gedragsproblemen
  • Sociale problemen:
  • Leerproblemen
  • Opvoedingsproblemen
  • of een combinatie daarvan
Voor een uitgebreider overzicht zie www.praktijkvanveelen.nl

Samen met kind en ouders wordt bekeken waar het kind belemmerd wordt in zijn ontwikkeling en hoe het weer op weg geholpen kan worden. Afhankelijk van de hulpvraag zal er onderzoek, individuele behandeling en/of systeemgesprekken geboden worden.

Locatie 'Gezondheidscentrum Leonardus'
Gezondheidscentrum Leonardus (2e etage, kamer 2.14a)
Wethouder Ebbenlaan 131
5701 AH Helmond
T: 06-44480555
E: info@ophelmond.nl

Locatie 'Traverse'
Kromme Steenweg 25
5707 CA, Helmond
T: 06-44480555
E: info@ophelmond.nl

Secretariaat, postadres
Wilhelminalaan 6
5707 BV, Helmond
T: 06-44480555
E: info@ophelmond.nl