Wethouder Ebbenlaan 131, 5701 AH Helmond

Wanneer iets niet goed gaat

Jaarlijks zien en spreken de medewerkers van ons gezondheidscentrum heel veel mensen met allerlei vragen over gezondheid en hulpverlening. Alle medewerkers doen hun best iedereen zo goed mogelijk te helpen met deze vragen. De meeste mensen zijn tevreden over deze contacten, maar soms verloopt het niet naar wens. In dat geval kunt u in eerste instantie proberen om samen met de medewerker het probleem op te lossen. Wanneer dit niet lukt, kunt u gebruik maken van het klachtenreglement van het gezondheidscentrum.

Klachtenreglement

In het klachtenreglement staat precies omschreven hoe u een klacht kunt indienen bij de directeur of de klachtencommissie van het gezondheidscentrum en hoe deze klacht wordt afgehandeld. U kunt en uitgebreid exemplaar van het reglement opvragen of afhalen bij de receptie van het gezondheidscentrum.

Suggesties

Soms kan het zijn dat het indienen van een klacht u iets te ver gaat. Tegelijkertijd wilt u wel graag uw kritiek, ideeën of suggesties kenbaar maken. In dat geval kunt u contact opnemen met de centrummanager van het gezondheidscentrum, zodat wij weten welke zaken u graag verbeterd of veranderd wilt zien.

Klachtenprocedure in het kort

Het indienen van een klacht kan op 3 manieren:

1. de klager of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger neemt mondeling of schriftelijk contact op met de betreffende medewerker
2. de klager of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger dient schriftelijk een klacht in bij de centrummanager van het gezondheidscentrum
3. de klager of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger dient schriftelijk een klacht in bij de klachtencommissie.

  • Na ontvangst van de klacht wordt er binnen 10 werkdagen contact met u opgenomen over de mogelijke afhandeling van de klacht.
  • Bent u het niet eens met de wijze van afhandelen, of is afhandeling door de centrummanager of hulpverlener niet mogelijk, dan wordt uw klacht doorgezonden naar de klachtencommissie. Hiervan ontvangt u schriftelijk bericht.
  • De klachtencommissie doet binnen 20 werkdagen uitspraak. Ook hiervan ontvangt u schriftelijk bericht.

Bij de behandeling van alle klachten wordt uitgegaan van het principe ‘hoor en wederhoor’. Dat wil zeggen dat alle betrokkenen de mogelijkheid krijgen hun visie op de klacht te geven. Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie, kunt u zich tot externe instanties wenden. De klachtencommissie kan u hierover advies geven.