Wethouder Ebbenlaan 131, 5701 AH Helmond

Missie

Het aanbieden van eerstelijns gezondheidszorg onder één dak, in nauwe onderlinge samenwerking dichtbij de woonomgeving van de patiënt/cliënt. Deze zorg moet afgestemd zijn op vraag en behoefte, zodat zorgverleners weten wat er van hen verwacht wordt. Zorgverleners stemmen hun werkzaamheden op elkaar af en verwijzen indien nodig naar elkaar, waardoor een duidelijke meerwaarde ontstaat ten opzichte van zorg geleverd door afzonderlijke disciplines. Naast deze onderlinge samenwerking werken de zorgverleners ook intensief samen met zorgorganisaties in de regio, waardoor een kwalitatief hoogstaande zorg gegarandeerd is.

Visie

Onze organisatie is gericht op verbetering van het eigen werkproces en de ontwikkeling van nieuwe producten. Signalen van cliënten en de ontwikkeling van de hulpvraag zijn daarbij richtinggevend. We streven naar tevreden cliënten en tevreden medewerkers in een financieel gezonde organisatie.

Waar mogelijk bevorderen we de zelfredzaamheid van hulpvragers en stimuleren hen in het (her) ontdekken van eigen kracht. We bieden de hulpverlening, die gezien de hulpvraag nodig is, en vermijden hulpverlening die leidt tot onnodige afhankelijkheid. Een op de hulpvraag afgestemde aanpak wordt in overleg met de cliënt afgesproken. De wederzijdse verwachtingen zijn hierin duidelijk afgestemd.