Wethouder Ebbenlaan 131, 5701 AH Helmond

Prenataal Screenings Centrum de Peel

Bij ons kunt u terecht voor de diverse vormen van zwangerschapsecho's en preconceptiezorg, of te wel kinderwens spreekuur. Op een klantvriendelijke en laagdrempelige wijze leveren onze echoscopisten en verloskundigen gedegen echoscopisch onderzoek en zorg. Ons vaste team bestaat uit 7 echoscopistes en een praktijkassistente. Wij werken nauw samen met de gynaecologische maatschap van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond en met de Stichting Prenatale Screening regio Nijmegen gevestigd in het Radboudziekenhuis te Nijmegen. Uw verloskundige, gynaecoloog of (huis)arts ontvangt van ons snel de resultaten. Wilt u meer over ons weten lees dan verder.

Hoe werken wij?

Uw verloskundige, gynaecoloog of huisarts vult een onderzoeksformulier in en kruist aan welk onderzoek gedaan moet worden. Dit formulier en uw pasje van de ziektekostenverzekeraar brengt u mee naar het onderzoek. Voor aanvang van het onderzoek krijgt u uitleg over de betreffende echo. Mochten er zich bijzonderheden voordoen dan wordt u daar direct over geïnformeerd en wordt tevens telefonisch contact opgenomen met uw verwijzer

Waarom naar ons?

Het kan voorkomen dat uw verwijzer u voor een echoscopisch onderzoek moet doorverwijzen om duidelijkheid te krijgen over de conditie van uw zwangerschap en uw kindje. Deskundigheid en efficiëntie zijn voor ons zeer belangrijk. Wij werken met vakkundige echoscopisten. Zij onderzoeken u op zorgvuldige wijze, zodanig dat u zich daar prettig bij voelt. De uitslag is, indien mogelijk, binnen enkele dagen bij uw verwijzer, zodat uw verloskundige, gynaecoloog of huisarts een goede diagnose kan stellen en u verder kan helpen.

Verzekering en betaling

In Nederland is iedereen verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Deze verzekering zorgt ervoor dat bijna alle onderzoeken die door het PNS de Peel worden uitgevoerd, ook worden vergoed. Informeer bij het maken van de afspraak of bij uw verwijzer of het onderzoek voor u vergoed wordt door uw ziektekostenverzekeraar. Het Prenataal Screenings Centrum heeft met alle ziektekostenverzekeraars in Nederland een contract. Wij sturen bijna alle rekeningen direct naar uw zorgverzekeraar. Hierover hebben wij met de zorgverzekeraars afspraken gemaakt. In geval van niet verzekerde zorg of indien de zorgverzekeraar wenst dat de declaratie via de cliënt gaat ontvangt u zelf een rekening.